Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Perhepalvelut

Sosiaalihuoltolain uudistuksen (1.4.2015) myötä Someron sosiaalitoimistosta on mahdollista saada perhepalveluita ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Perhepalveluita ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta. Perhepalveluiden saaminen edellyttää lapsen,  nuoren ja perheen kanssa tehtävää palvelutarpeen arviointia. Tarvittavat palvelut kirjataan asiakassuunnitelmaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. (Sosiaalihuoltolaki 19 §)

Tyypillinen toimintakykyä alentava laissa tarkoitettu syy on uupumus. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuolemaa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Yhteydenoton perusteella sosiaalitoimen työntekijä sekä kotihoidon tiimivastaava tekevät kotikäynnin, jonka perusteella tehdään palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Palvelutarpeen perusteella tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan kotipalvelun tiheys, arvioitu kesto ja sisältö sekä muut mahdolliset palvelut. Kotipalvelun myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös sekä maksupäätös. Asiakasperheelle määritellään lisäksi omatyöntekijä, joka vastaa perheen asioista.

Kotipalvelun maksu määräytyy kotihoidon maksujen määräytymisperusteiden mukaisesti.

http://www.somero.fi/UserFiles/somero/File/Perusturva/kotihoidon_maksut_2015.pdf

Vähävaraisille lapsiperheille kotipalvelu voi olla perustellusta syystä maksutonta.

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

 Perhetyö on:

Yhteydenoton perusteella sosiaalitoimen työntekijä sekä perhetyöntekijä tekevät kotikäynnin, jonka perusteella tehdään palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Palvelutarpeen perusteella tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan perhetyöntekijän käyntien tiheys, arvioitu kesto ja sisältö sekä muut mahdolliset palvelut. Perhetyön myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös.

Perhetyö on maksutonta.

Muut palvelut

Lapsen, nuoren tai perheen tilanteesta riippuen voidaan myöntää myös muita palveluita kuten tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, tukea harrastustoimintaan tai keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa.

 


Pyydä apua

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia. 

 

Perhepalveluiden sosiaalityöntekijä  Marjaana Sorokin                     johtava sosiaalityöntekijä                   p. 044 7791220

Irma Lehtonen (osa-aik.)                     sosiaalityöntekijä                               p. 040 1268 225               (yhteydenotot neuvonnan kautta)

Kati Mäntylä                               sosiaalityöntekijä 1.10.2018 alk.                                                          Sosiaaliohjaaja                             Piia Järvinen                                    p. 040 1268 229

Sosiaaliohjaaja
Iina Rosnell
p. 044 7791 442 

Sosiaaliohjaaja
Jenna Leiko-Koskinen
p. 044 7791 444 

Perhetyöntekijät
Kaisa Sakkinen
p. 044 7791 222

Pia Nummila                                     p. 044 7791 221

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kirsti Heikkonen
p. 040 1268 236

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan puhelinaika on arkisin ma-ti ja to-pe klo 12.00-13.00. Muuna aikana yhteyttä voi ottaa sosiaalitoimiston neuvontaan p. 040 1268 225.