Tekstikoko
 
 

Visuaalisen taiteen perusopetus

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kaikkiin taiteen perusopetuksen ryhmiin voidaan ottaa uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273. Taiteen perusopetukseen ei voi valmentavaa opetusta lukuun ottamatta ilmoittautua internetissä.

Visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >>

Taiteen perusopetukseen valmentava opetus

Taidekoulu tarjoaa myös varhaisiän opetusta esikouluikäisille ja niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetusta. Sen tavoitteena on olla valmentavaa opetusta tulevaan taiteen perusopetukseen, mutta se ei sisällä virallisia taiteen perusopetuksen tavoitteita.

Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisena valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Valmentavaa opetusta tarjotaan aloitettavaksi joka toinen vuosi vastavuoroisesti alkavan taiteen peruspetuksen ryhmän kanssa.

Valmentavan opetuksen ryhmään otetaan 12 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä kuten muillekin opiston kursseille 15.8. klo 18 alkaen internetissä tai puhelimitse. 

1050101 VALMENTAVA OPETUS – 6–7-VUOTIAAT

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 15.30–16.30
14.9.2017–30.11.2017 ja 11.1.2018–19.4.2018
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway
Kurssimaksu 40,00 €

Kurssilla tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä.
Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisia ajattelun valmiuksia, oppilaan kädentaitoja ja taiteen tekemisen perustaitoja. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita.

Opinnot aloittaneet oppilaat valitaan ensisijaisesti jatkamaan opintojaan seuraavalle vuodelle, vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita. Perusopintojen laajuus on yhteensä kuusi vuotta.

Ryhmät kokoontuvat Jukolan alakerran taideluokassa, Jukolantie 3.
Perusopintoryhmien opettajana toimii suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen.

Taiteen perusopintojen kurssimaksu on 65 euroa vuodessa, ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

TPO 2 – 8–9-VUOTIAAT

Maanantai 15.15–16.45
28.8.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–23.4.2018

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, valmistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä.

TPO 4 – 10–11-VUOTIAAT

Tiistai 17.00–18.30
29.8.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin aistihavaintoihin lähiympäristöstä.

TPO 6 – 12–13-VUOTIAAT

Tiistai 15.15–16.45
29.8.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018

Syvennytään ympäristön havainnointiin ja kuvaamiseen sekä etsitään omaa kuvallista ilmaisua.

Työpajaopinnot

Perusopintojen jälkeen taidekoulun oppilas aloittaa työpajaopinnot. Tällöin hänellä on mahdollisuus syventää osaamistaan, kehittää omaa ilmaisuaan ja etsiä itselleen luontaisinta taiteen osa-aluetta.

Työpajoja tarjotaan sekä kuvataiteen että käsityön puolelta. Oppilas voi opiskella työpajaopintoja tarjolla olevassa järjestyksessä, oman mielenkiinnon mukaan. Oppilaat kokoavat työpajan aikana käyttämänsä ideamateriaalit, luonnokset ja kokeilut portfolioksi.

Suoritettuaan kaikki yleisen oppimäärän mukaiset opinnot, on opintojen laajuus 500 tuntia ja kesto kahdeksan vuotta. Opinnot pyritään suorittamaan loppuun ennen 18 ikävuotta. Päättötodistus kirjataan kuvataiteeseen, mutta perusopinnot ja työpajaopinnot voivat sisältää myös käsityön osa-alueita.

Työpajaopintoihin otetaan vapaille paikoille myös uusia opiskelijoita. Ilmoittautumiset suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselle p. 044 7791273.

Työpajaopintojen kurssikohtainen maksu on 65 euroa, ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

1050107 VAATESUUNNITTELU JA -VALMISTUS – 13–19-VUOTIAAT

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 17.00–19.15
28.8.2017–4.12.2017
Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Vaatesuunnittelun työpajaopinnoissa harjoitellaan ihmisen ja vaatteiden piirtämistä. Opintojen aikana perehdytään vaatesuunnitteluun ja kootaan oma vaatemallisto, josta valmistetaan omavalintainen asu.

1050108 TYÖPAJAOPINNOT ESINESUUNNITTELU JA –VALMISTUS
– 13–19-VUOTIAAT

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 15.30–17.45
30.8.2017–13.12.2017
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi

Esinesuunnittelun työpajaopinnoissa suunnitellaan ja valmistetaan puinen esine, johon voidaan yhdistää muitakin materiaaleja. Opinnoissa syvennetään oppilaan tietoja ja taitoja puun työstämisestä sekä siihen liitettävien muiden käsityötekniikoiden menetelmistä.

Kysy vapaita paikkoja

Tietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuoden saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta puh. 044 779 1273.


Sivu päivitetty 30.6.2017 RR | Riitta Ryhtä

 


Somero-opiston taidekoulun blogi löytyy osoitteesta

http://someron-taidekoulu.blogspot.com