Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Avoimen yliopiston opinnot voivat olla lähi- tai monimuoto-opetusta. Monimuoto-opetus muodostuu ryhmäopetuksesta, jota järjestetään kansalaisopistoissa paikallisen tuutorin ohjauksessa sekä verkkoluennoista ja verkkotyöskentelystä. Opintosuoritukset voivat olla tenttejä tai kirjallisia oppimistehtäviä. Pääpaino opiskelussa on opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmäkokoontumisiin ja tentteihin valmistautumisessa sekä etätehtävien laatimisessa. Opintoryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa tai harvemmin.

Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopiston opintoihin ja suorittaa opintoja, joita on mahdollista myöhemmin sisällyttää tai hyväksilukea eri oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin. Opinnoista voit myös muodostaa opintokokokaisuuksia, joilla on mahdollisuus hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.

Somero-opisto ja Salon kansalaisopisto valmistelevat yhteistyössä yliopistojen kanssa seudulla järjestettävää avoimen yliopiston opetusta kolmen vuoden ajanjaksolle.

Lukuvuonna 2018 - 2019 järjestettävät opinnot yhteistyössä Turun yliopiston kanssa

Opintoihin ilmoittautuminen

Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseille otetaan ilmoittautumisia vastaan 13.8.2018 klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkua, jolloin ratkaistaan kurssin toteutuminen tai peruuntuminen. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä  sen jälkeen kun opintojen alkaminen Somerolla on varmistunut. Opiskelijalle lähetetään ilmoittautumisosoite sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Tenttiin ilmoittautuminen ja osallistuminen

Somerolla järjestettävien avoimen yliopiston kurssien tentit järjestetään Somerolla. Tenttiin tulee ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen somero-opisto@somero.fi. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opintojakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsinaiseen (ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen sisältyy kurssimaksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kolmas) osallistuminen on maksullista riippumatta siitä onko opiskelija osallistunut varsinaiseen tenttiin. Uusintatenttimaksu 12 euroa. 

Tenttitilaisuuksiin voi erikseen sovittaessa osallistua myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tällaisissa tapauksissa tenttijän tulee ottaa hyvissä ajoin yhteys opiston toimistoon, ja sopia tenttipaikasta myös järjestävän yliopiston kanssa. 30 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa, myös laskutus on mahdollista.

Turun yliopiston tenttipäivät 2018 - 2019

Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivinä Somerolla Kiiruun koulukeskuksessa, Kiiruuntie 4, klo 18–21.

Syyslukukauden tenttipäivät:

19.9., 17.10., 14.11., ja 12.12.2018

Kevätlukukauden tenttipäivät:

16.1, 13.2., 13.3., 10.4., 15.5. ja 12.6.2019

Lisätietoa avoimen yliopiston tarjonnasta

Somero-opisto tekee yhteistyötä Salon kansalaisopiston kanssa seudulla järjestettävän avoimen yliopiston tarjonnan suunnittelussa. Tämän suunnittelutyön aikaansaannoksena on tehty muutaman vuoden suunnitelma, jonka mukaan opetusta pyritään järjestämään. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Tietoja Salon seudulla järjestettävästä avoimen yliopiston opetustarjonnasta löydät Salon kansalaisopiston nettisivuilta osoitteesta

Turun avoin yliopisto


Sivu päivitetty 28.6.2018 | Riitta Ryhtä