Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

01.06.2018

Asemakaavan muutos Valimon alueella (Turuntie LT-alue)


Someron ympäristölautakunta on päätöksellään 28.2.2018 § 22 laittanut vireille hankkeen asemakaavan muuttamiseksi Valimon alueella. Hankkeen tarkoituksena on päivittää asemakaavamerkintöjä Turuntien liikennealueen osalta niin, että kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Turuntien varteen on mahdollista.

Ympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 § 52 hyväksynyt hankkeen ehdotusvaiheen kaava-aineiston, joka asetetaan julkisesti nähtäville Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululle sekä kaupungin internetsivuille ajalle 1.6.-14.6.2018.

Kaavaehdotus (kartta) 18052018 [pdf]
Kaavaselostus 18052018 [pdf]
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18052018 [pdf]
Poistuva asemakaava [pdf]
Asemakaavan seurantalomake [pdf]

Somerolla 1.6.2018

Ympäristölautakunta