Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

04.04.2018

Someron nettisivut Suomen parhaimmistoa

Someron nettisivut Suomen parhaimmistoa


Someron kaupungin nettisivuilla oli tyytyväisimmät käyttäjät vuonna 2017. Kaupunki osallistui kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen, jossa vertailtiin 17 eri kunnan sivuja, mukana oli mm. Helsinki, Oulu, Rovaniemi ja Kouvola. Lisäksi Kunnallisalan Kehittämissäätiön asiantuntijat vertailivat kaikkien Suomen kuntien nettisivuja ja Someron sivut kuuluivat parhaimmistoon alle 10 000 asukkaan kuntien sivuista. 

Onlinetutkimuksessa kuntien tuloksia vertailtiin käyttäjätyytyväisyysindeksillä. Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väitteitä, jotka liittyivät mm. käytettävyyteen, informatiivisuuteen sekä erottuvuuteen ja joita käyttäjät arvioivat asteikolla 1-5 sen mukaan kuinka samaa mieltä olivat väitteen kanssa. Vastauksista syntyneet keskiarvot muodostavat yhdessä käyttäjätyytyväisyysindeksin, joka Somerolla oli 3,60 kun koko Suomen keskiarvo oli 3,45.

Kaks:n toteuttamassa tutkimuksessa taas pääpaino oli kunnan perustietojen löydettävyydellä, verkkotekstin selkeydellä sekä visuaalisella ilmeellä. Arviointi perustui Kuntaliiton ohjeistuksiin sekä soveltuvin osin Jyväskylän yliopiston käytettävyyden arviointiin. Tutkimuksessa arvioitiin kaikki Suomen kunnat (pl. Ahvenanmaan kunnat) niiden kokoluokat huomioonottaen. Alle 10 000 asukkaan kuntien verkkosivujen parhaimmistoon kuuluivat Someron lisäksi Punkalaidun, Pyhtää, Taivassalo, Padasjoki, Heinävesi, Hirvensalmi, Juuka, Hailuoto, Utajärvi, Ylitornio, Inkoo ja Ruokolahti.

Molemmat tutkimukset tarjosivat myös palautetta sekä kehitysehdotuksia. Someron kaupunki ottaa saamansa palautteen avosylin vastaan ja aikoo kehittää sivujansa jotta ne olisivat entistäkin helppokäyttöisemmät ja ajantasaisemmat. Esimerkiksi hakuominaisuutta tullaan kehittämään sekä vanhentunutta tietoa poistamaan. Lisäksi mietitään miten navigointia varsinkin mobiilissa voitaisiin helpottaa ja Googlen hakutuloksia parantaa.

Someron nettisivut on toteuttanut Mainostoimisto Synergia.

Lisätietoa

Tanja Uusitalo
vs. kehittämisasiantuntija
p. 044 7791 282
tanja.uusitalo(a)somero.fi